Cargando

Agarda

Benvido ao Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago

Desde esta plataforma poderá acceder ás licitacións publicadas polo Concello, consultar a súa información, o seu estado de procesamento e poder realizar unha oferta electrónica de 24 horas ao día, os 365 días do ano.

Listaxe de convocatorias

CON/39/2019

Servizo de catering e de persoal monitor/coidador de comedor escolar para centros de educación infantil e primaria dependentes do Concello de Santiago de Compostela durante o curso escolar 2019-2020

Orzamento sen impostos
949.863,64 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Publicado
Validez do procedemento 19/Aug/2019 00:00 - 23/Sep/2019 13:00

CON/84/2018

Subministración de dous vehículos lixiros para o servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Santiago de Compostela. Lote I e Lote II

Orzamento sen impostos
81.375,79 EUR
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
Estado Publicado
Validez do procedemento 13/Aug/2019 00:00 - 27/Sep/2019 13:00

CON/37/2019

Prestación do servizo de dotación de infraestructuras, loxística, persoal e sinalética do evento denominado FESTA DO DEPORTE 2019

Orzamento sen impostos
36.772,57 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Avaliación
Validez do procedemento 06/Aug/2019 00:00 - 20/Aug/2019 13:00

CON/27/2019

Subministración, instalación e posta en funcionamento de actuacións relacionadas coa mobilidade no marco do proxecto Smartiago financiado nun 80% polo FEDER.

Orzamento sen impostos
351.062,67 EUR
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
Estado Avaliación
Validez do procedemento 03/Jun/2019 00:00 - 08/Jul/2019 13:00

CON/88/2018

Execución da sentenza P.O. 4387/1991 Obras de reposición de legalidade Rúa García Prieto 9/11.- Santiago de Compostela

Orzamento sen impostos
234.892,79 EUR
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Abierto simplificado
Estado Avaliación
Validez do procedemento 29/May/2019 00:00 - 17/Jun/2019 13:00

CON/14/2019

Obras de rehabilitación do edificio Casa das Maquinas. Fase I

Orzamento sen impostos
208.311,35 EUR
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Abierto simplificado
Estado Avaliación
Validez do procedemento 23/May/2019 00:00 - 11/Jun/2019 13:00

CON/7/2019

Servizo de deseño, producción, montaxe e realización dos espectáculos nocturnos das Festas do Apóstolo 2019 da cidade de Santiago de Compostela.

Orzamento sen impostos
214.876,03 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 11/May/2019 00:00 - 27/May/2019 13:00

CON/13/2019

Servizo de organización da celebración da "FESTA DOS MAIORES 2019"

Orzamento sen impostos
35.785,00 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Concedido
Validez do procedemento 04/May/2019 00:00 - 20/May/2019 13:00

Mostrar todo