Cargando

Agarda

Requisitos técnicos

Os seguintes son os requisitos técnicos que deben cumprirse para funcionar correctamente co Portal.

Requisitos técnicos do portal

Acceso por certificado electrónico

 • Certificado dixital

  Este certificado será usado para identificar a persoa (física ou legal), ou o seu representante, que accede ao Portal.

  Os certificados soportados polo sistema son aqueles admitidos polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, entre os cales se atopan os máis estendidos a nivel nacional como o da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, Camerfirma, Firma Profesional ou o DNI Electrónico, e tamén outros certificados de ámbito europeo e internacional. Pódense consultar os certificados admitidos revisando o documento de certificados admitidos . Se o seu certificado non se valida correctamente, pero si se atopa entre os especificados no documento de certificados admitidos, rogamos póñase en contacto co servizo de soporte.

Presentación electrónica de ofertas

 • Java de Oracle

  Este é un compoñente fundamental para executar a aplicación de elaboración e presentación de ofertas. A contorna Java deberá estar actualizado á última versión.

  Para comprobar la versión o descargarla, debe acceder a la siguiente página web: http://java.com/es/

 • Descargar la aplicación de presentación de ofertas

  Para poder licitar electronicamente vostede necesita descargar previamente a aplicación de presentación de ofertas. Esta aplicación quedará instalada no seu computador e poderá acceder a ela mediante unha icona de acceso directo sen necesidade de estar dentro da Plataforma de Licitación Electrónica.

  A aplicación permitiralle crear ofertas sen necesidade de estar conectado a internet, e gardar os seus cambios ata que decida presentalas electronicamente.

  Descargar aplicación de presentación de ofertas