Cargando

Agarda

Benvido ao Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago

Desde esta plataforma poderá acceder ás licitacións publicadas polo Concello, consultar a súa información, o seu estado de procesamento e poder realizar unha oferta electrónica de 24 horas ao día, os 365 días do ano.

Listaxe de convocatorias

CON/83/2018

Subministración de prendas de uniformidade para a Policia Local 2018 (lote A: prendas de confección a medida. lote B: complementos. lote C: calzado. lote D: prendas para a auga.

Orzamento sen impostos
82.516,52 EUR
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
Estado Avaliación
Validez do procedemento 19/Feb/2020 00:00 - 04/Mar/2020 13:00

CON/22/2019

Servizo para a execución do programa piloto para a implantación dun servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na Ludoteca das Fontiñas.

Orzamento sen impostos
131.235,51 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Avaliación
Validez do procedemento 29/Jan/2020 00:00 - 12/Feb/2020 13:00

CON/32/2019

Mellora e acondicionamento do local sociocultural de Grixoa. POS + 2019

Orzamento sen impostos
44.803,50 EUR
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 24/Dec/2019 00:00 - 20/Jan/2020 13:00

CON/39/2018

Subministración de postos de traballo informatizados para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional - FEDER 2014-2020

Orzamento sen impostos
433.665,87 EUR
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 29/Nov/2019 00:00 - 02/Jan/2020 13:00

CON/19/2019

Servizo de arranxo de tres vehículos do servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Santiago de Compostela

Orzamento sen impostos
79.420,89 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Abierto simplificado
Estado Formalizada
Validez do procedemento 30/Nov/2019 00:00 - 16/Dec/2019 13:00

CON/33/2019

Construcción dunha senda peonil na rúa de San Martiño (1ª Fase). POS + 2019.

Orzamento sen impostos
336.040,72 EUR
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Aberto
Estado Avaliación
Validez do procedemento 14/Nov/2019 00:00 - 09/Dec/2019 13:00

CON/46/2019

Servizo de xestión e programación de actividades do Centro Xove de Creación Cultural e locais municipais de música para a xuventude de Compostela

Orzamento sen impostos
235.301,32 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Avaliación
Validez do procedemento 13/Nov/2019 00:00 - 17/Dec/2019 13:00

CON/75/2018

Prestación do servizo da diagnosis, reparacións urxentes e plan de mantemento dos muros de contención de titularidade municipal do barrio de Fontiñas.

Orzamento sen impostos
25.000,00 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Concedido
Validez do procedemento 08/Nov/2019 00:00 - 22/Nov/2019 13:00

Mostrar todo