Cargando

Agarda

Lista de anuncios publicados

Buscar licitacións

Use o seguinte formulario para indicar os criterios polos que desexa realizar a busca. Pode indicar un ou máis dos seguintes criterios.

CON/83/2018

Subministración de prendas de uniformidade para a Policia Local 2018 (lote A: prendas de confección a medida. lote B: complementos. lote C: calzado. lote D: prendas para a auga.

Orzamento sen impostos
82.516,52 EUR
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
Estado Avaliación
Validez do procedemento 19/Feb/2020 00:00 - 04/Mar/2020 13:00

CON/22/2019

Servizo para a execución do programa piloto para a implantación dun servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na Ludoteca das Fontiñas.

Orzamento sen impostos
131.235,51 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Avaliación
Validez do procedemento 29/Jan/2020 00:00 - 12/Feb/2020 13:00

CON/32/2019

Mellora e acondicionamento do local sociocultural de Grixoa. POS + 2019

Orzamento sen impostos
44.803,50 EUR
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 24/Dec/2019 00:00 - 20/Jan/2020 13:00

CON/39/2018

Subministración de postos de traballo informatizados para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional - FEDER 2014-2020

Orzamento sen impostos
433.665,87 EUR
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 29/Nov/2019 00:00 - 02/Jan/2020 13:00

CON/19/2019

Servizo de arranxo de tres vehículos do servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Santiago de Compostela

Orzamento sen impostos
79.420,89 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Abierto simplificado
Estado Formalizada
Validez do procedemento 30/Nov/2019 00:00 - 16/Dec/2019 13:00

CON/33/2019

Construcción dunha senda peonil na rúa de San Martiño (1ª Fase). POS + 2019.

Orzamento sen impostos
336.040,72 EUR
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Aberto
Estado Avaliación
Validez do procedemento 14/Nov/2019 00:00 - 09/Dec/2019 13:00