Cargando

Agarda

CON/3/2019

Servizo de xestión e programación de actividades do Centro Xove de Creación Cultural e locais municipais de música para a xuventude de Compostela
Importe sen impostos
250.865,07 EUR
Estado Avaliación
Período de solicitudes 12/Apr/2019 00:00 - 16/May/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
SARA
Valor estimado sen impostos 418.108,45 EUR
Código CPV
92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • Cumprimento dos requisitos mínimos de solvencia económica e financeira
  • Cumprimento dos requisitos mínimos de solvencia técnica/profesional:
  • Declaración responsable complementaria ao DEUC
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
 • Sobre de condiciones técnicas
  • Proxecto de actividades para o Centro Xove de Creación Cultural
 • Sobre de ofertas económicas
  • Calidade no emprego
  • Oferta económica
  • Plan de Formación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

Prego técnico

Publicado en 11/Apr/2019

Descarga

Pliego administrativo

Prego de cláusulas administrativas

Publicado en 11/Apr/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Relación persoal a subrogar

Publicado en 12/Apr/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Relación persoal a subrogar

Publicado en 25/Apr/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

SUSPENSION PROCEDEMENTO POR INTERPOSICION RECURSO ESPECIAL

Publicado en 14/May/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Resolución medida cautelar SUSPENSION

Publicado en 16/May/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo XG anulando acordo inicio

Publicado en 14/Nov/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/3/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

21/May/2019 09:35 Pendiente

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal
Noa Morales Sánchez PRESIDENTE Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal
Mª Luisa Prego de Oliver López JURISTA Principal

CON/3/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

28/May/2019 09:30 Pendiente

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal
Noa Morales Sánchez PRESIDENTE Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal
Mª Luisa Prego de Oliver López JURISTA Principal

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude
Prezados Srs., Ao examinar o estudo económico no que se basea o prezo de licitación, advertimos que nos custes de persoal non se inclúen as vacacións dos mesmos. Isto ten relevancia de cara a fixar o prezo de licitación e de que as empresas interesadas en concorrer neste concurso poidamos fixar a nosa oferta, tendo en conta que os servizos obxecto desta licitación se terán que prestar ininterrumpidamente durante todo o ano e que ademáis se fixan os horarios de cada traballador, non podendo facer a cobertura de vacacións uns traballadores ao outros. Polo dito solicitámoslles que nos aclaren cal é o motivo para que o custe de cobertura dos postos dos traballadores que teñen que prestar os seus servizos nos locais obxecto de contratación durante as súas vacacións non se tivera en conta.

16/Apr/2019

24/Apr/2019

Este párrafo es textual del prego técnico, esta concentración horaria puede facilitar la rotación en vacaciones - O horario de atención en periodos vacacionais como verán ou nadal, poderá ser concentrado en xornada de mañán ou ben de tarde de maneira continuada, dependendo das necesidades de atención do Centro Xove e dos locais de ensaio, polo que en cada período estival, tomarase en cosideración a xornada continua nas labores de coordinación, animación e técnicas, coa finalidade de adaptarnos ás demandas de funcionamento