Cargando

Agarda

CON/5/2019

Subministración de material de oficina para o Concello de Santiago de Compostela. LOTE I.: Material consumible de oficina. LOTE II.: Folios, sobres e carpetas coa imaxe corporativa do Concello
Importe sen impostos
112.088,72 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 11/Apr/2019 00:00 - 15/May/2019 23:59
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
SARA
Valor estimado sen impostos 224.177,44 EUR
Nº de lotes 2

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • Declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
 • Sobre de condiciones técnicas
  • 02. Calidad oferta técnica
 • Sobre de ofertas económicas
  • 21. Precio

Moitos nos que o ficheiro está dividido

Lote Importe sen impostos Estado Código CPV
1 92.043,48 Formalizada
30197000-6 Material de oficina de pequeña envergadura

2 20.045,24 Formalizada
30197000-6 Material de oficina de pequeña envergadura

Participación

Detalle de participación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

Prego técnico

Publicado en 04/Mar/2019

Descarga

Pliego administrativo

Prego de cláusulas administrativas

Publicado en 20/Mar/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

dossier-catálogo

Publicado en 11/Apr/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/5/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre A: Sobre de documentación administrativa

28/May/2019 09:00 Finalizada

CON/5/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

28/May/2019 09:10 Finalizada

CON/5/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

04/Jun/2019 09:30 Finalizada

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude