Cargando

Agarda

CON/68/2018

Subministración de equipos respiración autónoma, máscaras faciais respiratorias, cascos de protección individual e outros complementios de intervención para extinción de incendios e salvamento.
Importe sen impostos
112.092,71 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 30/Apr/2019 00:00 - 14/May/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 112.092,71 EUR
Código CPV
35111000-5 Equipo de extinción de incendios

35111100-6 Aparatos respiratorios para extinción de incendios

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre número 1
  • DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AO DEUC
  • DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
  • DOCUMENTO DEUC
  • SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA
  • SOLVENCIA TÉCNICA E/OU PROFESIONAL
 • Sobre número 3
  • Aumento do tempo de formación. Ata 2 puntos.
  • Aumento nas unidades ofertadas. Ata 10 puntos.
  • Oferta económica
  • Redución no prazo de entrega. Ata 6 puntos.

Participación

Detalle de participación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

prego tecnico

Publicado en 26/Apr/2019

Descarga

Pliego administrativo

prego administrativo

Publicado en 26/Apr/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Convocatoria pública apertura ofertas

Publicado en 14/May/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/68/2018: Mesa de apertura de la sección BC: Sobre de condiciones técnicas y económicas

16/May/2019 09:35 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal
María Luisa Prego de Oliver JURISTA Principal
Xan Duro Fernández PRESIDENTE Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude