Cargando

Agarda

CON/13/2019

Servizo de organización da celebración da "FESTA DOS MAIORES 2019"
Importe sen impostos
35.785,00 EUR
Estado Concedido
Período de solicitudes 04/May/2019 00:00 - 20/May/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 35.785,00 EUR
Código CPV
55321000-6 Servicios de preparación de comidas

55322000-3 Servicios de elaboración de comidas

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Oferta completamente objetiva
  • Contratación de traballadores desempregados: ata 2 puntos.
  • Declaración responsable complementaria ao DEUC
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Prezo: Ata 8 puntos
  • Relación detallada dos medios persoais e materiais, asinada electronicamente

Participación

Detalle de participación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego administrativo

prego administrativo

Publicado en 03/May/2019

Descarga

Pliego técnico

prego tecnico

Publicado en 03/May/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

informe económico

Publicado en 03/May/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/13/2019: Mesa de apertura de la sección Oferta: Oferta completamente objetiva

21/May/2019 09:00 Encurso

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude