Cargando

Agarda

CON/7/2019

Servizo de deseño, producción, montaxe e realización dos espectáculos nocturnos das Festas do Apóstolo 2019 da cidade de Santiago de Compostela.
Importe sen impostos
214.876,03 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 11/May/2019 00:00 - 27/May/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 214.876,03 EUR
Código CPV
32321200-1 Equipo audiovisual

92360000-2 Servicios de pirotecnia

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AO DEUC. Asinado electronicamente
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación ASINADO ELECTRONICAMENTE
  • DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
  • SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA
  • SOLVENCIA TÉCNICA E/OU PROFESIONAL
 • Sobre de condiciones técnicas
  • Memoria descriptiva
 • Sobre de ofertas económicas
  • Proposición económica. Anexo III asinado electronicamente
  • Repeticións do espectáculo audiovisual ata un máximo de 5

Participación

Detalle de participación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego administrativo

prego administrativo

Publicado en 07/May/2019

Descarga

Pliego técnico

prego tecnico

Publicado en 10/May/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/7/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

04/Jun/2019 09:05 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal

CON/7/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

18/Jun/2019 09:00 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude