Cargando

Agarda

CON/37/2019

Prestación do servizo de dotación de infraestructuras, loxística, persoal e sinalética do evento denominado FESTA DO DEPORTE 2019
Importe sen impostos
36.772,57 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 06/Aug/2019 00:00 - 20/Aug/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 36.772,57 EUR
Código CPV
51121000-6 Servicios de instalación de aparatos de ejercicio físico

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre ÚNICO
  • DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AO DEUC
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Oferta a maiores de medios humanos (ata 21 puntos)
  • Oferta a maiores de medios materiais (ata 9 puntos)
  • Oferta económica
  • SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA
  • SOLVENCIA TÉCNICA E/OU PROFESIONAL

Participación

Detalle de participación
Documento Nome Estado de participación
B70239835 (CIF) RDSENDE IMAXSON SLU
Desestimada
B70594858 (CIF) GALICIA OUTSOURCING SL
Desestimada
B70019294 SERVIPLUSTOTAL S.L
Adjudicada

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

prego tecnico

Publicado en 05/Aug/2019

Descarga

Pliego administrativo

prego administrativo

Publicado en 05/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Estudo económico

Publicado en 05/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

informe idoneidade

Publicado en 05/Aug/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/37/2019: Mesa de apertura de la sección Oferta: Oferta completamente objetiva

22/Aug/2019 09:15 Encurso

Membro da Mesa Rol En calidade de
Rocío Montañés Fernández SECRETARIO Principal
Luis Alberto López VOCAL Principal
Esther Pedrosa Carrete PRESIDENTE Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal
Mª Luisa Prego de Oliver López JURISTA Principal

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude