Cargando

Agarda

CON/39/2019

Servizo de catering e de persoal monitor/coidador de comedor escolar para centros de educación infantil e primaria dependentes do Concello de Santiago de Compostela durante o curso escolar 2019-2020
Importe sen impostos
949.863,64 EUR
Estado Concedido
Período de solicitudes 19/Aug/2019 00:00 - 23/Sep/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
SARA
Valor estimado sen impostos 1.899.727,28 EUR
Código CPV
55523100-3 Servicios de comidas para escuelas

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AO DEUC . Modelo Anexo VI
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
  • SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA
  • SOLVENCIA TÉCNICA E/OU PROFESIONAL
 • Sobre de condiciones técnicas
  • PROXECTO EDUCATIVO DO SERVIZO DE COMEDORES ESCOLARES:
  • ACCIÓNS EN PROL DO COÑECEMENTO DO SERVIZO POLA COMUNIDADE EDUCATIVA
  • PROPOSTA DA OFERTA ALIMENTARIA
 • Sobre de ofertas económicas
  • COMPROMISO DE EMPREGO MATEIRAIS RESPECTUOSOS MEDIO AMBIENTE
  • COMPROMISO POSTA DE SERVIZO CONTROL PRESENZA
  • FORMACIÓN DO PERSOAL
  • MELLORAS GRATUITAS
  • PROPOSICIÓN ECONÓMICA
  • PROXIMIDADE DAS COCIÑAS CENTRAIS

Participación

Detalle de participación
Documento Nome Estado de participación
B27831783 (CIF) ALIMENTACION SALUDABLE GALLEGA S.L.
Adjudicada

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego administrativo

prego administrativo

Publicado en 19/Aug/2019

Descarga

Pliego técnico

prego tecnico

Publicado en 19/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Estudo económico

Publicado en 19/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

informe idoneidade

Publicado en 19/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Escandallos estudo económico

Publicado en 19/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo inicio Xunta de Goberno

Publicado en 19/Aug/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/39/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

24/Sep/2019 08:45 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Rocío Montañés Fernández SECRETARIO Principal
Noa Susana Díaz Varela PRESIDENTE Principal
María Luisa Prego de Oliver JURISTA Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal

CON/39/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

12/Nov/2019 08:30 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Rocío Montañés Fernández SECRETARIO Principal
Noa Susana Díaz Varela PRESIDENTE Principal
María Luisa Prego de Oliver JURISTA Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal
Principal

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude