Cargando

Agarda

CON/30/2019

Prestación do servizo cursos de formación no servizo de extición de incendios e salvamento: Bombeiros de nova incorporación e de promoción interna a sarxento
Importe sen impostos
46.000,00 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 05/Sep/2019 00:00 - 19/Sep/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Abierto simplificado
SARA Non
Valor estimado sen impostos 46.000,00 EUR
Código CPV
80511000-9 Servicios de formación del personal

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Oferta completamente objetiva
  • 1.- Titulación Académica
  • 2.- Capacitación docente
  • 3.- Formación recibida
  • 4.- Coñecemento de linguas da UE segundo o MCER
  • 5.- Experiencia profesional
  • 6.- Experiencia docente
  • Declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Oferta económica

Participación

Detalle de participación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego administrativo

Prego de cláusulas administrativas

Publicado en 16/Jul/2019

Descarga

Pliego técnico

Prego técnico

Publicado en 23/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Informe económico

Publicado en 23/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Informe idoneidade

Publicado en 23/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo Xunta de Goberno inicio expediente

Publicado en 26/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

NOTA ACLARATOIRA

Publicado en 16/Sep/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/30/2019: Mesa de apertura de la sección Oferta: Oferta completamente objetiva

24/Sep/2019 09:40 Finalizada

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude