Cargando

Agarda

CON/41/2019

Servizo de "saúde paso a paso" nos centros socioculturais do Concello de Santiago de Compostela
Importe sen impostos
39.627,50 EUR
Estado Publicado
Período de solicitudes 07/Sep/2019 00:00 - 23/Sep/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 79.255,00 EUR
Código CPV
92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

Forma de presentación


Para enviar a súa oferta por vía electrónica, debes descargar o esquema. Ao presionar esta opción, descargarase un ficheiro co esquema correspondente ao concurso solicitado. A presentación da oferta realizarase mediante a presentación da solicitude de ofertas, que previamente deberán descargarse.

Solicitude de descarga Descarga a aplicación de envío de ofertas

 • Tamaño máximo por documento:1 GB

 • Tamaño máximo da oferta:50 MB

 • Formatos de documentos permitidos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AO DEUC
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
  • SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA
  • SOLVENCIA TÉCNICA E/OU PROFESIONAL
 • Sobre de condiciones técnicas
  • Memoria explicativa
 • Sobre de ofertas económicas
  • Calidade do Equipo de Traballo
  • Oferta económica

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

prego tecnico

Publicado en 06/Sep/2019

Descarga

Pliego administrativo

prego administrativo

Publicado en 06/Sep/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

informe idoneidade

Publicado en 06/Sep/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

informe económico

Publicado en 06/Sep/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/41/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre A: Sobre de documentación administrativa

24/Sep/2019 09:20 Pendiente

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal
José Javier Fernández Martínez PRESIDENTE Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal
María Luisa Prego de Oliver JURISTA Principal

CON/41/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

24/Sep/2019 09:20 Pendiente

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal
José Javier Fernández Martínez PRESIDENTE Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal
María Luisa Prego de Oliver JURISTA Principal

CON/41/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

01/Oct/2019 09:15 Pendiente

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal
José Javier Fernández Martínez PRESIDENTE Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal
María Luisa Prego de Oliver JURISTA Principal

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude