Cargando

Agarda

CON/24/2019

Obras de rehabilitación da Finca do Espiño para equipamento municipal cultural e administrativo
Importe sen impostos
1.060.991,73 EUR
Estado Avaliación
Período de solicitudes 12/Sep/2019 00:00 - 01/Oct/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 1.060.991,73 EUR
Código CPV
45211350-7 Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre ÚNICO
  • DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AO DEUC
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Mellora nº 1: Ampliación do prazo de garantía (ata 10 puntos)
  • Mellora nº 2: Ampliación das medidas de control de calidade (ata 2 puntos)
  • Mellora nº 3: Ampliación das medidas de control ambiental (ata 2 puntos)
  • Mellora nº 4: Plan de Comunicación ( 2 puntos)
  • Mellora nº 5: Mellora da Instalación de Climatización (12 puntos)
  • Mellora nº 6: Estudo Xeotécnico (1 puntos)
  • Mellora nº 7: Adecuación axardinamento (1 puntos)
  • Oferta económica
  • SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA
  • SOLVENCIA TÉCNICA E/OU PROFESIONAL

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego administrativo

prego administrativo

Publicado en 10/Sep/2019

Descarga

Pliego técnico

prego tecnico

Publicado en 11/Sep/2019

Ver documento

Documento adicional a publicar

informe idoneidade

Publicado en 11/Sep/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Anuncio visita instalacións

Publicado en 13/Sep/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/24/2019: Mesa de apertura de la sección Oferta: Oferta completamente objetiva

03/Oct/2019 09:45 Encurso

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal
José Javier Fernández Martínez PRESIDENTE Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal
María Luisa Prego de Oliver JURISTA Principal

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude