Cargando

Agarda

CON/48/2019

Obras definidas no proxecto modificado "Reurbanización da Rúa Clara Campoamor" Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de crecemento sostible 2014-2020
Importe sen impostos
1.292.450,36 EUR
Estado Publicado
Período de solicitudes 08/Oct/2019 00:00 - 19/Nov/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Órgano de contratación
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 1.292.450,36 EUR
Código CPV
45233140-2 Obras viales

Forma de presentación


Para enviar a súa oferta por vía electrónica, debes descargar o esquema. Ao presionar esta opción, descargarase un ficheiro co esquema correspondente ao concurso solicitado. A presentación da oferta realizarase mediante a presentación da solicitude de ofertas, que previamente deberán descargarse.

Solicitude de descarga Descarga a aplicación de envío de ofertas

 • Tamaño máximo por documento:250 MB

 • Tamaño máximo da oferta:1 GB

 • Formatos de documentos permitidos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • Declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Documentación Complementaria
  • SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA
  • SOLVENCIA TÉCNICA E/OU PROFESIONAL
 • Sobre de condiciones técnicas
  • I MEMORIA TÉCNICA
  • II CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES
  • III CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS
 • Sobre de ofertas económicas
  • CRITERIOS CUALITATIVOS RELATIVOS Á ORGANIZACIÓN, CUALIFICACIÓN E EXPERIENCIA
  • MELLORA Nº 1Ampliación do prazo de garantía
  • MELLORA Nº 2: Ampliación das medidas de control de calidade
  • MELLORA Nº 3: Ampliación das medidas de control ambiental
  • OFERTA ECONOMICA

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego administrativo

prego administrativo

Publicado en 04/Oct/2019

Descarga

Pliego técnico

prego técnico / proxecto

Publicado en 07/Oct/2019

Ver documento

Documento adicional a publicar

Memoria economica

Publicado en 07/Oct/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Informe necesidade

Publicado en 07/Oct/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acta implantación

Publicado en 07/Oct/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo inicio Xunta de Goberno

Publicado en 07/Oct/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo aprobación proxecto Xunta de Goberno

Publicado en 07/Oct/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

ANEXO III MODELO PROPOSICIÓN

Publicado en 07/Oct/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo de XG que modifica a clasificación e aumenta prazo de presentación

Publicado en 21/Oct/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/48/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

21/Nov/2019 09:30 Pendiente

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal
José Javier Fernández Martínez PRESIDENTE Principal
Antonio Ranedo Santillana VOCAL Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal
María Luisa Prego de Oliver JURISTA Principal

CON/48/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

28/Nov/2019 09:00 Pendiente

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal
José Javier Fernández Martínez PRESIDENTE Principal
Antonio Ranedo Santillana VOCAL Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal
María Luisa Prego de Oliver JURISTA Principal

Anuncios publicitarios publicados

 • Anuncio de licitación

  Publicado en 07/10/2019 en 11:12

  Descarga Ningún anuncio publicado
 • Anuncio de pliegos

  Publicado en 07/10/2019 en 11:15

  Descarga Ningún anuncio publicado
 • Anuncio de pliegos

  Publicado en 21/10/2019 en 14:41

 • Anuncio de pliegos

  Publicado en 21/10/2019 en 14:46

 • Anuncio de licitación

  Publicado en 07/11/2019 en 09:03

 • Anuncio de licitación

  Publicado en 07/11/2019 en 09:05

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude