Cargando

Agarda

CON/75/2018

Prestación do servizo da diagnosis, reparacións urxentes e plan de mantemento dos muros de contención de titularidade municipal do barrio de Fontiñas.
Importe sen impostos
25.000,00 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 08/Nov/2019 00:00 - 22/Nov/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 25.000,00 EUR
Código CPV
71200000-0 Servicios de arquitectura y servicios conexos

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • Declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Documentación complementaria
  • Otras solvencias económicas
  • Otras solvencias técnicas
 • Sobre de condiciones técnicas
  • 1. Memoria
  • 2. Plan de calidade
  • 3. Tecnoloxía e I+D+i
 • Sobre de ofertas económicas
  • 1. Proposición económica
  • 2. Experiencia do responsable técnico do estudo

Participación

Detalle de participación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

Prego técnico

Publicado en 02/Apr/2018

Descarga

Pliego administrativo

Prego de cláusulas administrativas

Publicado en 19/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Memoria económica

Publicado en 13/Sep/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Informe xustificativo de necesidade

Publicado en 13/Sep/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo Xunta de Goberno inicio

Publicado en 28/Nov/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/75/2018: Mesa de apertura de la sección Sobre A: Sobre de documentación administrativa

26/Nov/2019 08:45 Finalizada

CON/75/2018: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

26/Nov/2019 08:45 Finalizada

CON/75/2018: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

23/Jan/2020 09:40 Finalizada

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude