Cargando

Agarda

CON/49/2019

Subministración, instalación e posta en marcha dunha lavadora con barreira sanitaria para o servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Santiago de Compostela
Importe sen impostos
41.000,00 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 07/Nov/2019 00:00 - 21/Nov/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Abierto simplificado
SARA Non
Valor estimado sen impostos 41.000,00 EUR
Código CPV
42716120-5 Lavadoras

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre ÚNICO
  • DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AO DEUC
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • OFERTA ECONÓMICA
  • SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA
  • SOLVENCIA TÉCNICA E/OU PROFESIONAL

Participación

Detalle de participación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego administrativo

prego administrativo

Publicado en 06/Nov/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo inicio Xunta de Goberno

Publicado en 06/Nov/2019

Descarga

Pliego técnico

prego tecnico

Publicado en 06/Nov/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Memoria economica

Publicado en 06/Nov/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

informe idoneidade

Publicado en 06/Nov/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/49/2019: Mesa de apertura de la sección Oferta: Oferta completamente objetiva

26/Nov/2019 09:00 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal
Gonzalo Muíños Sánchez PRESIDENTE Principal
Juan Ramón González Carnero INTERVENTOR Principal
María Luisa Prego de Oliver JURISTA Principal

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude