Cargando

Agarda

CON/33/2019

Construcción dunha senda peonil na rúa de San Martiño (1ª Fase). POS + 2019.
Importe sen impostos
336.040,72 EUR
Estado Avaliación
Período de solicitudes 14/Nov/2019 00:00 - 09/Dec/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 336.040,72 EUR
Código CPV
45233140-2 Obras viales

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación".
  • Otras solvencias económicas
  • Otras solvencias técnicas
 • Sobre de condiciones técnicas
  • SOBRE B: B.1). Progrema de traballo
  • SOBRE B: B.3).Plan de control de calidade.
  • SOBRE B: B.2).Actuación ambiental
  • SOBRE B: B.4).Esquema do plan de seguridade e saúde
 • Sobre de ofertas económicas
  • C.1. Oferta económica
  • C.2 1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa.
  • C.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa
  • C.4. Incremento prazo de garantía
  • C3. Igualdade

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego administrativo

Prego de cláusulas administrativas

Publicado en 07/Oct/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Informe de idoneidade

Publicado en 12/Apr/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Memoria económica

Publicado en 17/Apr/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo aprobación proxecto

Publicado en 13/Mar/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acta de implantación previa

Publicado en 09/May/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo inicio licitación

Publicado en 13/Nov/2019

Descarga

Pliego técnico

Proxecto

Publicado en 13/Nov/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/33/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

10/Dec/2019 09:00 Encurso

CON/33/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

28/Jan/2020 09:00 Encurso

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude