Cargando

Agarda

CON/46/2019

Servizo de xestión e programación de actividades do Centro Xove de Creación Cultural e locais municipais de música para a xuventude de Compostela
Importe sen impostos
235.301,32 EUR
Estado Concedido
Período de solicitudes 13/Nov/2019 00:00 - 17/Dec/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
SARA
Valor estimado sen impostos 470.602,64 EUR
Código CPV
92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AO DEUC
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
  • SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA
  • SOLVENCIA TÉCNICA E/OU PROFESIONAL
 • Sobre de condiciones técnicas
  • Proxecto de actividades: Calidade dos medios persoais e materiais
  • Proxecto de actividades: Programación e metodoloxía actividades formativas
  • Proxecto de actividades: propostas de coordinación de actividades formativas
 • Sobre de ofertas económicas
  • OFERTA ECONÓMICA
  • PLAN DE FORMACIÓN

Participación

Detalle de participación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

prego técnico

Publicado en 13/Nov/2019

Descarga

Pliego administrativo

prego administrativo

Publicado en 13/Nov/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

informe económico

Publicado en 13/Nov/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

informe idoneidade

Publicado en 13/Nov/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Listado persoal a subrogar

Publicado en 13/Nov/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo inicio Xunta de Goberno

Publicado en 14/Nov/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/46/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

19/Dec/2019 09:00 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal

CON/46/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

03/Mar/2020 09:00 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude