Cargando

Agarda

CON/39/2018

Subministración de postos de traballo informatizados para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional - FEDER 2014-2020
Importe sen impostos
433.665,87 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 29/Nov/2019 00:00 - 02/Jan/2020 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
SARA
Valor estimado sen impostos 433.665,87 EUR
Código CPV
30000000-9 Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

30200000-1 Equipo y material informático

30215000-9 Equipo informático para microordenadores

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre número 1.
  • Declaración responsable complementaria ao DEUC
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Documentación complementaria
  • SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA
  • SOLVENCIA TÉCNICA E/OU PROFESIONAL
 • Sobre número 3.
  • A.1. Prezo do Contrato
  • A.2. Características técnicas
  • A.3. Duración da garantía

Participación

Detalle de participación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

prego tecnico

Publicado en 29/Nov/2019

Descarga

Pliego administrativo

prego administrativo

Publicado en 29/Nov/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo inicio Xunta de Goberno

Publicado en 29/Nov/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

informe idoneidade

Publicado en 29/Nov/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Memoria economica

Publicado en 29/Nov/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Informe conformidade EDUSI

Publicado en 29/Nov/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/39/2018: Mesa de apertura de la sección A: Sobre de cláusulas administrativas

14/Jan/2020 09:00 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal

CON/39/2018: Mesa de apertura de la sección BC: Sobre de condiciones técnicas y económicas

14/Jan/2020 09:00 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Román Otero Ferreiro SECRETARIO Principal

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude