Cargando

Agarda

CON/83/2018

Subministración de prendas de uniformidade para a Policia Local 2018 (lote A: prendas de confección a medida. lote B: complementos. lote C: calzado. lote D: prendas para a auga.
Importe sen impostos
82.516,52 EUR
Estado Avaliación
Período de solicitudes 19/Feb/2020 00:00 - 04/Mar/2020 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 82.516,52 EUR
Nº de lotes 4

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • Declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Mostras dos artigos
  • Otras solvencias económicas
  • Otras solvencias técnicas
 • Sobre de condiciones técnicas
  • Calidade e ergonomía
  • Estética
  • Sostibilidade medioambiental
 • Sobre de ofertas económicas
  • Proposición Económica

Moitos nos que o ficheiro está dividido

Lote Importe sen impostos Estado Código CPV
1 34.669,42 Avaliación
18300000-2 Prendas de vestir

2 31.261,98 Avaliación
18420000-9 Complementos de vestir

3 15.322,31 Avaliación
18800000-7 Calzado

4 1.262,81 Avaliación
18221200-6 Anoraks

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

Prego técnico

Publicado en 09/Nov/2018

Descarga

Pliego administrativo

Prego de cláusulas admnistrativas

Publicado en 09/Jan/2020

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo Xunta de Goberno inicio de expediente

Publicado en 10/Feb/2020

Descarga

Documento adicional a publicar

Informe xustificativo de necesidade e idoneidade

Publicado en 15/Nov/2018

Descarga

Documento adicional a publicar

Memoria económica

Publicado en 09/Nov/2018

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/83/2018: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

10/Mar/2020 09:05 Encurso

CON/83/2018: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

24/Mar/2020 09:00 Encurso

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude