Cargando

Agarda

Lista de anuncios publicados

Buscar licitacións

Use o seguinte formulario para indicar os criterios polos que desexa realizar a busca. Pode indicar un ou máis dos seguintes criterios.

CON/46/2019

Servizo de xestión e programación de actividades do Centro Xove de Creación Cultural e locais municipais de música para a xuventude de Compostela

Orzamento sen impostos
235.301,32 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Concedido
Validez do procedemento 13/Nov/2019 00:00 - 17/Dec/2019 13:00

CON/75/2018

Prestación do servizo da diagnosis, reparacións urxentes e plan de mantemento dos muros de contención de titularidade municipal do barrio de Fontiñas.

Orzamento sen impostos
25.000,00 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 08/Nov/2019 00:00 - 22/Nov/2019 13:00

CON/49/2019

Subministración, instalación e posta en marcha dunha lavadora con barreira sanitaria para o servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Santiago de Compostela

Orzamento sen impostos
41.000,00 EUR
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Abierto simplificado
Estado Formalizada
Validez do procedemento 07/Nov/2019 00:00 - 21/Nov/2019 13:00

CON/50/2019

Obras de adecuación da instalación eléctrica da piscina e o ximnasio Santa Isabel

Orzamento sen impostos
77.707,28 EUR
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 01/Nov/2019 00:00 - 20/Nov/2019 13:00

CON/20/2019

Servizo de tarefas de comunicación do proxecto europeo TROPA VERDE 2ª fase. Cofinanciado polo fondo europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) no marco do programa URBACT III (2014-2020).

Orzamento sen impostos
8.181,82 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Abierto simplificado
Estado Formalizada
Validez do procedemento 17/Oct/2019 00:00 - 31/Oct/2019 13:00

CON/48/2019

Obras definidas no proxecto modificado "Reurbanización da Rúa Clara Campoamor" Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de crecemento sostible 2014-2020

Orzamento sen impostos
1.292.450,36 EUR
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 08/Oct/2019 00:00 - 19/Nov/2019 13:00