Cargando

Agarda

Lista de anuncios publicados

Buscar licitacións

Use o seguinte formulario para indicar os criterios polos que desexa realizar a busca. Pode indicar un ou máis dos seguintes criterios.

CON/40/2019

Subministración de iluminación de NADAL 2019 do Concello de Santiago de Compostela

Orzamento sen impostos
180.000,00 EUR
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 18/Sep/2019 00:00 - 02/Oct/2019 13:00

CON/1/2019

Servizo de conservación, reparación, pequena reforma ou ampliación de diversos edificios e instalacións dependentes do Concello de Santiago 2019.

Orzamento sen impostos
1.042.644,66 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 17/Sep/2019 00:00 - 21/Oct/2019 13:00

CON/24/2019

Obras de rehabilitación da Finca do Espiño para equipamento municipal cultural e administrativo

Orzamento sen impostos
1.060.991,73 EUR
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Aberto
Estado Avaliación
Validez do procedemento 12/Sep/2019 00:00 - 01/Oct/2019 13:00

CON/41/2019

Servizo de "saúde paso a paso" nos centros socioculturais do Concello de Santiago de Compostela

Orzamento sen impostos
39.627,50 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 07/Sep/2019 00:00 - 23/Sep/2019 13:00

CON/35/2019

Servizo desenvolvemento do proxecto pedagóxico "teatro comunitario" nos centros socioculturais do Concello de Santiago de Compostela

Orzamento sen impostos
26.550,00 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 06/Sep/2019 00:00 - 20/Sep/2019 13:00

CON/30/2019

Prestación do servizo cursos de formación no servizo de extición de incendios e salvamento: Bombeiros de nova incorporación e de promoción interna a sarxento

Orzamento sen impostos
46.000,00 EUR
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Abierto simplificado
Estado Formalizada
Validez do procedemento 05/Sep/2019 00:00 - 19/Sep/2019 13:00