Cargando

Agarda

CON/82/2018

Obras de mellora do firme nas parroquias de Verdía, Grixoa, A Peregrina, Sabugueira e Barciela
Importe sen impostos
216.410,11 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 05/Feb/2019 00:00 - 25/Feb/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela

ALCOMTE GALICIA S.L.

Adjudicada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 143.132,23 5,00

ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 170.682,65 5,00

JSTOP OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 181.784,50 5,00

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 160.381,53 5,00

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 162.956,81 5,00

COSMALCA, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 169.705,10 5,00

NEMESIO ORDOÑEZ S.A.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 190.094,64 5,00

ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 144.628,10 5,00

ECOASFALT, S.A.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 162.000,00 5,00

MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 146.000,00 5,00

OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 140.842,98 5,00

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 186.805,20 5,00

MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 170.081,58 5,00

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
0,00 160.792,71 5,00