Cargando

Agarda

CON/82/2018

Obras de mellora do firme nas parroquias de Verdía, Grixoa, A Peregrina, Sabugueira e Barciela
Importe sen impostos
216.410,11 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 05/Feb/2019 00:00 - 25/Feb/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela

ALCOMTE GALICIA S.L.

Adjudicada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
143.132,23 5,00

ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
170.682,65 5,00

JSTOP OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
181.784,50 5,00

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
160.381,53 5,00

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
162.956,81 5,00

COSMALCA, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
169.705,10 5,00

NEMESIO ORDOÑEZ S.A.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
190.094,64 5,00

ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
144.628,10 5,00

ECOASFALT, S.A.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
162.000,00 5,00

MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
146.000,00 5,00

OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
140.842,98 5,00

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
186.805,20 5,00

MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
170.081,58 5,00

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Desestimada
Puntuación subjetiva Prezo ofertado INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA
160.792,71 5,00